Werkplaatsgebouw van de hoeve Thole uit Dalvers

Werkplaatsgebouw van de hoeve Thole uit Dalvers (Landkreis Osnabrück), gebouwd in 1815. Wederopbouw in het museumdorp in 1975.

Als het aambeeld klinkt

Hoefbeslagen, zeisen, deurhangers, ploegscharen, eggen en allerlei ijzeren werktuigen – het werkgebied van de historische smederij is groot. Het smidsvuur met de stapel sterk oliehoudende houtskool, de blaasbalg en de grote rookafvoer drukken een stempel op het deel, waarin het ijzer op rode gloed of met temperaturen rond de 1250 graden tot witte gloed wordt gebracht. In het centrum van het gebeuren echter staat het aambeeld waarop luid klinkend ijzer en staal in de gewenste vorm wordt gesmeed. Het onafzienbare getal van verschillende hamers, beitels en dorens is een sprekende beeld voor de veelvuldigheid van de vormen, die een smid kan fabriceren.

 

Smeden grof en fijn

In het werkplaatsgebouw van de hoeve Thole uit Dalvers wordt inventaris uit twee zeer verschillende smederijen getoond – uit dehoef- en wagensmederij Schrader in Platjenwerbe in de Landkreis Osterholz net als uit de koper- en messingsmederij J. Janssen uit Ufen bij Dornum in Oost-Friesland. De uitrusting uit beide smederijen stamt uit de tijd rond 1900. Daarom is in deze naast het klassieke gereedschap van de smid ook al een reeks van machines te zien, zoals zij rondom de eeuwwisseling hun intrede deden.

 

© 2024 Stiftung Museumsdorf Cloppenburg